Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van TTDS aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. TTDS is statutair gevestigd te Velddriel, Nederland aan de Drielse Veldweg 25 (5334 NW), staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 17110473. TTDS is per e-mail te bereiken via info@ttds.nl en telefonisch via +31 418 708154. 

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe TTDS omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft TTDS aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens. 

De verwerking van persoonsgegevens door TTDS valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

TTDS behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 26-08-2019.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens

In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als u met TTDS een overeenkomst sluit. De persoonsgegevens worden gebruikt voor klantenservice, commerciële benadering en voor administratiedoeleinden. U geeft expliciete toestemming aan TTDS om nieuwsbrieven aan u te versturen en kunt tevens deze toestemming te allen tijde weer intrekken. De persoonsgegevens blijven opgeslagen voor zolang u gebruiker bent van de producten van TTDS. Wanneer u uw samenwerking met ons opzegt, verwijderen wij al uw gegevens. Persoonsgegevens welke staan vermeld op administratieve stukken zijn hiervan uitgezonderd, deze worden in verband met de fiscale bewaarplicht voor 7 jaar bewaard.

Aan de verwerking van uw gegevens liggen de volgende rechtsgronden ten grondslag: Ten eerste geeft u toestemming voor het verwerken van uw gegevens bij het aankopen via onze webshop. Verder is het verwerken noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en is het tevens noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op TTDS rusten. 

Cookies   

TTDS maakt op zijn website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door reen website op uw website wordt geplaatst. Er zijn twee verschillende soorten cookies, ‘first party cookies’ en ‘third party cookies’. First party cookies zijn van de website zelf en zorgen ervoor dat de website zo functioneel mogelijk werkt. Zo kunnen deze cookies ervoor zorgen dat uw inloggegevens bewaard worden. Deze cookies kunnen bijvoorbeeld ook de bezoeker volgen tijdens het bezoek aan de website. Third party cookies zijn cookies die geplaats zijn door derden, zodat de website bijvoorbeeld geanalyseerd kan worden door Google Analytics. Hiermee kan TTDS de statistieken van zijn website bijhouden, zoals het aantal bezoekers en de locatie van bezoekers. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. 

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website.

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere website die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de TTDS. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. TTDS is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. TTDS raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

Doorgifte aan verwerkers en derden

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door TTDS zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers’. TTDS deelt uw gegevens met de volgende bedrijven;

  • De WP Boer voor het beheer van de webshop/website;
  • Buckaroo BV als Payment Provider voor afwikkeling van de betalingen;
  • Exact Online voor de administratie;
  • Administratiekantoor De Vaan voor inzicht in en controle op de administratie.

Beveiliging

TTDS heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden. Tevens maakt TTDS gebruik van een dubbel verificatie beveiligde administratiesoftware (Exact Online). 

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien u een account aanmaakt op onze website, kunt u zelf de door u verstrekte gegevens inzien en wijzigen. U kunt tevens een schriftelijk verzoek indienen om verwijderd te worden, hier zal zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen op gereageerd worden.

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan info@nnds.nl.  

Indien u een klacht wil indienen over TTDS met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).